Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
FWE FLARE s.r.o.
Prodejna CZ Boty
Sokolská 22
669 02 Znojmo

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne .......... jsem si v internetovém obchodě www.czboty.cz objednal zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......... Kč na můj bankovní účet číslo ............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .......... dne ..........

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info